TEİAŞ 154/34,5 kV Bağyurdu TM"den Turgutlu 1. OSB"ye enerji temin edilmekte olan 20,3/35 kV 4(1*240/25)mm² 2XSY Kablolu fiderde bulunan ek mufunda meydana gelen faz-toprak kısa devresi sonucunda arıza meydana gelmiştir. Bunun sonucunda Bağyurdu TM"deki Turgutlu 1. OSB"ye ait fider kesicisi açmış ve Turgutlu 1. OSB genelinin enerjisi kesilmiştir. 
Bağyurdu TM"de Turgutlu 1. OSB fiderinin bağlı olan fider ana kabloları sökülerek, yedek fider kablolarının bağlantısı yapılmış ve gerekli tedbirler alınarak enerjilendirilmiştir.