Bölgemizde yağmursuyu ve atıksu toplama şebekesi ayrık olarak projelendirilmiş ve imal edilmiştir. Ayrıca bölgemizin içinden geçen dere yankollarının mevcut olması yüzeysel direnaj açısından avantaj sağlamaktadır.

Bölgemiz tarafından toplanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular, projelendirilmiş bir kollektör yardımı ile arıtma alanına iletilecektir.