26.06.2024 tarihinde, TEİAŞ 154/34,5 kV Bağyurdu TM’den Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne enerji temin edilmekte olan 20,3/35 kV 7(1*240/25)mm² 2XSY Kablolu enerjili ana fider ile 3(1*240/25)mm² 2XSY kablolu enerjisiz yedek fider kablolarına 3012 ada 8 parsel cephesinde istinat duvarı inşaası için yapılan kazı/hafriyat çalışması esnasında hasar verilmesi sonucunda faz-toprak kısa devresi meydana gelmiş, Bağyurdu TM’ndeki Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesine ait ana fider kesicisi açmış ve Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi genelinin enerjisi kesilmiştir.

Yedek fider kablolarına da hasar verilmesi nedeni ile yedek fider devreye alınamamış, ana fidere ait kablolar 36 kV ek mufları kullanılarak onarılmış, test/ölçümler yapılarak ve gerekli önlemler alınarak ana fider tekrar enerjilendirilmiştir.