Doğalgaz Dağıtım Faaliyetleri

Manisa / Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarına 2003 yılından beri Doğal Gaz arzı yapılmaktadır. Bölgemiz içerisindeki tüm katılımcılarımıza Doğal Gaz arzı sağlanabilecek şekilde alt yapımız tamamlanmıştır.

Bünyemizdeki Doğal Gaz şebekesinin bakım onarım, tadilat ve işletme işleri ile katılımcılarımızın  (Fabrika - Ofis-İş yeri vb.) BR, RMS-B, RMS-C ve servis kutuları bakımı-onarımı, tadilat vb. işleri yapılmaktadır.

Doğalgaz istasyonlarında bulunan ekipmanların yenilenmesi ve rutin kontrollerinin yapılması tarafımızca sağlanmaktadır.

Katılımcılarımızın sürekli ve güvenli bir şekilde Doğal Gaz kullanımı için gerekli tüm periyodik bakımlar yapılmaktadır.

Katılımcılarımızın kesintisiz, kaliteli ve düşük maliyetli Doğal Gaz kullanabilmesini sağlayabilmek için gerekli altyapı projelendirilmesi ve imalatları gerçekleştirilmiştir.  

İşletmesini yürüttüğümüz Doğal Gaz çelik ve Polietilen boru hatları, Bölge İstasyonları, Basınç Düşürme ve Ölçüm istasyonları ve servis kutularının bakım-onarım, tadilat ve işletme işleri başarı ile yürütülmektedir. 

Doğal Gaz şebekesinde bulunan tüm ekipmanların planlı ve plansız bakımları tarafımızca yapılmaktadır.

Yıllık Doğal Gaz tüketim miktarımız 50.000.000 Sm³’civarındadır. Mevzuatta yapılan değişiklik sonucunda katılımcılarımızın Doğal Gaz dönüşümleri çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Doğal Gaz’ın ekonomik olarak kullanımı için gerekli destek Enerji Birimimiz tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.