HEDEF VE İLKELERİMİZ
Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi tüm çalışmalarında, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, tutarlı, katılımcı yönetim sistemine sahiptir.

Önceliğimiz katılımcılarımızdır.
Katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını en kısa sürede en verimli şekilde karşılayarak kalitenin, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu hizmet anlayışına sahip olmak önceliğimizdir. Bütün ilişkilerimizde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde karşılıklı yarar sağlayabilmek amacıyla iyi niyetli ve hoşgörülü davranarak ahlaki kurallara daima uymak ilkemizdir.

En önemli sermayemiz insan kaynağıdır.
Görevin yerine getirilmesinde kurumumuz personeli tüm eylem ve işlerinde güvenilir ve dürüst olmayı benimseyerek katılımcılarımızın zararını hedef alan davranış sergileyemez. Olağanüstü durumlarda dahi uygun hizmet süreçleri doğrultusunda sosyal faydayı gözeten nesnel ve açık bir hizmet anlayışını benimser.

Sürekli gelişen, ileriyi görerek yenilenen, savurganlığın önüne geçebilecek dönüşümleri sağlayabilmek en önemli amacımızdır.
Kaynak oluşturabilmek, çevre dostu teknolojiler geliştirebilmek ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın yerine getirilmesi bilincine sahip olmak için bölgemiz hizmetlerinin sürdürülebilir olması, gerekli kaynakların geliştirilmesi çalışanlarımızın ve katılımcılarımızın ekonomik ve sosyal gelişmesine fayda sağlamak üzere var olan kaynakların akılcı kullanılmasını, geri dönüşebilir kaynakların dönüşümünün sağlanması, gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi gibi yapılan çalışmaları ön planda tutmaktayız.

Daima en iyi olmak, daima ileriye gitmek ilk hedefimizdir.
Bölgemizde sürekli yapılan iyileştirmeler ve geliştirmeler sonucunda tüm katılımcılarımızın memnuniyetini kazanmak, günümüz teknolojilerini yakından takip ederek bünyemize katmak, paydaşlarımıza karşı sahip olduğumuz imajı korumak, içinde bulunduğumuz piyasada lider olmak, Üretimin devamlılığını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak temel hedefimizdir.

Şimdiki zamanı ve gelecek zamanı yönetebilmek en büyük idealimizdir.
Hem günümüz hem de gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakabilmek, toplumun gelişmesine ilerlemesine katkıda bulunabilmek, katılımcılarımızın bu kapsamlar dahilinde bulundukları her türlü faaliyete destek verebilmek ve bu anlamda her türlü sorumluluğu üstlenmek temel amaçlarımızdandır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, gelecekten bugüne bakmayı, bugünkü eylem ve faaliyetlerin gelecek perspektifinden yerine getirilmesini içermektedir. Manisa/Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak bu doğrultuda; etik, sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik kavramlara odaklanarak uzun soluklu değer oluşturmayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşım kapsamında çalışmalarımızı daima yenilenerek yürütme gayretinde ve bilincindeyiz.