Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi

Başkanın Mesajı

Değerli bölge katılımcıları, Sanayici ve yatırımcı dostlarımız,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş vizyonu olan çağdaş uygarlık düzeyinin ilerisine geçme ülküsü, bilgi ve teknolojiye dayalı güçlü bir sanayi sektöründen geçmektedir. Sanayiciler olarak çabamız ve başarımız, bireysel girişim kadar sanayi bölgemiz ve yer aldığımız ekonomik bölgenin gelişimine katkı sağlamaktır. Biz bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Bölge sanayicilerimizin üretimden gelen gücünü hiç aksatmadan devam ettirmesi, istihdamı azaltmadan üretim, ihracat ve yatırımdaki artışın takdiri her şeyin üzerindedir. Bölgemizin, ülke sanayisi ve istihdama katkısı katlayarak artacaktır. Bölgemiz karma OSB yapısına sahip olması sebebi ile, makine, otomotiv, yedek parça, seramik, gıda, ve sağlık alanlarında kümelenmektedir. Bu durum sektörlerle uyum halinde önemli bir sanayi yapılanması ortaya çıkarmaktadır. Bölgemiz 7800 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bölgemizde yapılan yeni parselasyon çalışmalarıyla ve genişleme süreciyle yeni katılımcılarımızla birlikte ithalat, ihracat hem de istihdamda önemli artış sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu gaye bölge ve Turgutlu sınırlarını aşarak ege bölgesi ve ülkemize önemli katma değer yaratmaktır. Bölge yönetim kurulu olarak amacımız, sürekli yapılan iyileştirmeler ve geliştirmeler sonucunda tüm katılımcılarımızın memnuniyetini kazanmak, günümüz teknolojilerini yakından takip ederek katılımcılarımıza aktarmak, üniversite sanayi işbirliğinde bölgeyi öncü ve lider duruma getirmektir. Özelinde bölgemizin; kurumsal altyapısı ile tüm katılımcılarına hoşgörülü ve duyarlı hizmet sunulmasını sağlamak. Doğaya ve insana saygı çerçevesinde yeşil OSB oluşturarak, katılımcılarımızı dünyayla entegre bir yapıya kavuşturmaktır. Gücümüzü siz katılımcılarımızdan alarak, bölgedeki bir çok çalışmaları ve gelişmeleri aktaracağımız günlerde görüşmek dileğiyle;
Saygılarımla
Hami ÖZER
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı