Çevreye duyarlı yeşil bir OSB olma düşüncesiyle yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor.