Manisa / Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde çevre dostu uygulamaların geliştirilmesi ve giderek artan sanayileşme hedefi doğrultusunda merkezi atıksu arıtma tesisi projesi geliştirilmiştir.

Bölgemiz için hem evsel hem endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması konusunda en yeni teknolojik uygulamalar seçilmiştir.

Bölgemizde yer alan endüstriyel tesislerden kaynaklanan atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak ortak Atıksu Arıtma Tesisi kurulabilmesi için OSB nin mevcut ve gelecekteki atıksu durumunun belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Projemiz ihtiyaç duyulacak her türlü kavramsal tasarım çalışmalarını kapsamaktadır.

Atıksu arıtma tesisinin tasarımına yönelik yapılan çalışmalarda, Manisa / Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan alanlarda faaliyet göstermekte olan katılımcılarımıza ait mevcut veriler ve yapılan saha çalışmaları ile tedarik edilmiş olup, sanayi kuruluşlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi toplamak üzere bölgemizde kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

22000 m² alan üzerine kurulu Atıksu Arıtma Tesisi Projemiz 15000 m3/gün kapasiteye sahip olarak bölgede faaliyet gösteren firmaların arıtma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak yatırımlar için yeterli alana sahiptir. İhtiyaç duyulabilecek kapasite artışı ve ilave prosesler de dikkate alınarak en uygun tesis yerleşim çalışması gerçekleştirilmiştir.