YATIRIM SÜRECİ AŞAMALARI

Yatırım Süreci

baasvuru

01

BAŞVURU

Yatırımcılar başvuru dilekçesi ve ekleri ile Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunur.Daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü ‘nden alınabilir..

degerlendirme
02

DEĞERLENDİRME

Başvuru Dosyası eksiksiz ise firmanın başvurusu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili sonuç Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirilir.

arsa tahsis
03

ARSA TAHSİS

Arsa tahsisinin kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde firma arsa tahsis bedelini Bölge Müdürlüğü hesabına öder ve Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanır.

insaat
04

İNŞAAT

Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yatırım yapan Firma Yapı Ruhsatını alması gerekmektedir.
Firma, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğu projeleri ile birlikte başvuru dosyasını eksiksiz olarak Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra , gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenir..

uretim
05

ÜRETİM

Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak üretime geçilmesi gerekmektedir.
Yapılan inşaatlar, makine ve ekipmanlar Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenir.
Firma Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, gerekli incelemelerin ardından Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir. 
Üretime başlayan Firmanın, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir. Altyapı bağlantılarının kontrolü Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenerek Bağlantı İzin Belgesi düzenlenir. 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için firma başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, gerekli incelemelerin ardından Bölge Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  düzenlenir. 
Ayrıca Katılımcılar elektrik , doğalgaz , su ve diğer altyapı hizmetlerinin kullanım izni için Bölge Müdürlüğü ‘ne başvuruda bulunacak ve gerekli incelemelerden sonra altyapı hizmetlerinden faydalanacaktır.